Bepillantás a halmágyi evangélikusok életébe

Ökumenikus (női) Világimanap

Idén immáron negyedik alkalommal került megszervezésre és megrendezésre az Ökumenikus Világimanap, melynek programját a szlovén asszonyok készítetté elő. Egy előkészítő megbeszélést és közös bevásárlást követően önkéntes asszonyok – fiatalok és idősek – vállalták az ételek elkészítését.

A halmágyi küldöttek március 1-jén lelkészeikkel együtt vettek részt az apácai egyházközség által szervezett délutánon, ahol együtt hallgatták dr. Bartha Noémi „Az imádság gyógyító ereje” című előadását. Itt Bandi Márta lévita lelkész hirdette az igét.

Március 2-án, szombaton reggel, önkéntesek lelkes csapata gyűlt össze a halmágyi gyülekezeti ház konyhájába, hogy további ételeket készítsenek el együtt, mint például tejfölös gomba leves, a „mici”-re hasonlító csevapcsicsát, körözöttet és még nagyon sok finomságot.

Délután 3 órára megérkezett az apácai küldöttség is, lelkészük, Simon Ilona vezetésével. Bandi Márta lévitalelkész köszöntötte a vendégeket és az egybegyűlt közösséget. Köszöntőjében kiemelte az önkéntesek munkáját, megköszönve a szolgálatkészséget és az odaszánást. Ezt követően Simon Ilona lelkipásztor mutatatta be Szlovéniát, illetve tanította meg a liturgiában szereplő énekeket. Szünet után 17 órakor vette kezdetét a rendhagyó istentisztelet, melyen ez alkalommal teljes mértékben az előírt liturgiát követtük. Külön örömünkre szolgál, hogy az énekeket megtanulta a gyülekezet, illetve önként vállalták a felolvasást, ezzel is gazdagítva az istentiszteletet. A bemutatkozó szlovén asszonyok történetein keresztül még közelebb érezhettük magunkat az élő Szlovéniához, és együtt imádkozhattunk az ott élő asszonyokkal, akik ez alkalommal is leírták, és ránk bízták terheiket és gondjaikat. A nagy vacsora példázata által elgondolkodhattunk saját kifogásainkon, saját helyzetünkön, illetve azon is, hogy másokért mit tehetünk, hogy közelebb hozzuk őket Istenhez.

Az istentiszteletet követően az asszonyok megterítették az asztalt, melyről mindenki kedvére válogathatott az előételek, levesek, főételek és desszertek közül. A jó hangulatú vacsora után, mindenki kellemesen elfáradva, hálatelt szívvel térhetett haza otthonába.

Hálásak vagyunk minden segítőért, minden segítségért és minden résztvevőért.

Bandi Márta
lévita lelkész

További képek az egyházközség oldalán

Ünnepi megemlékezés Halmágyon

A halmágyi magyar órákat rendszeresen látogató gyermekek idén is ünnepi műsorral készültek a magyar nemzeti ünnepre. Serényen tanulták meg a verseket és katonadalokat. A megtanultakat 2019. március 16-án, szombaton délután mutatták be az ünneplésre és megemlékezésre összegyűlt szülőknek, nagyszülőknek és gyülekezeti tagoknak.

Bandi Márta lelkész köszöntötte az egybegyűlteket. Örömét fejezte ki a halmágyi közösség összetartását és a gyermekek szülői hátterét illetően, illetve kiemelte az anyanyelv használatának és ápolásának, valamint a magyar kultúra továbbadásának fontosságát.

Az ünnepi összeállításban fontos szempont volt a gyermekek életkora, és ennek megfelelően olyan versek kiválasztása, melyet ők is könnyen megértenek és megtanulnak, így hangozhatott el a kiválóan előadott kiskatona és kapitány közti párbeszéd is. Az ünnepi műsort nemzeti imádságunk, a Himnusz közös eléneklése zárta.

A műsort követően az édesanyák jóvoltából szeretetvendégségre került sor, így a jó hangulatú közösség még egy kellemes estét tölthetett együtt az asztalok körül.

Bandi Márta

lévita lelkész

Farsangi vesperák és teadélutánok

A korábbi évek gyakorlatához hűen idén is megszervezésre került a farsangi vespera-sorozat a halmágyi egyházközségben. Mivel az idei farsangi időszak hosszabbra nyúlt, ezért minden két hétben került sor egy-egy alkalomra.

Vízkereszt után, január 16-án került sor az első istentiszteletre, amikoris Hajdu-Nagy István, Küküllőalmás és Somogyom református gyülekezeteinek lelkésze látogatott el gyülekezetünkbe, hirdette Isten igéjét, illetve képekkel illusztrálva mutatta be gyülekezeteinek helyzetét és az ott végzett munkájára.

Január 30-án Kató Szabolcs-Ferenc, református lelkipásztor, a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet tanára hirdette Isten igéjét gyülekezetünkben.

Február 12-én a gyülekezetünk lelkésze, Bandi Attila, majd február 27-én Kunos Lajos, székelyzsombori evangélikus lelkipásztor szolgált gyülekezetünkben.

A sorozat záró alkalmára március 9-én, szombaton került sor. Az istentiszteleten Bencze Orsolya, krizbai evangélikus lévita lelkész hirdette Isten igéjét, majd pedig sor került a hölgyek köszöntésére. A gyülekezet férfi tagjai virággal köszöntötték a nőket, asszonyokat, majd pedig közös vacsorára és ünneplésre került sor.

A sorozat mindenik alkalmára lelkes és jó kedvű gyülekezet gyűlt egybe, illetve töltötte együtt az istentiszteleteket követő estéket, a megterített asztal körül.

Hálásan köszönjük minden lelkipásztornak a lelket frissítő prédikációkat, és azt is, hogy vállalták az utazás fáradalmait.

Bandi Márta

lévita lelkész

További fotók az egyházközség oldalán.

Ökumenikus istentisztelet és teadélután Fogarason

Böjt 2. vasárnapján került sor a fogarasi közösség számára már hagyományossá vált ökumenikus istentiszteletre és teadélutánra. Idén is az evangélikus egyházközség szervezte és készítette elő ezt az alkalmat, a helyszínt pedig a református közösség biztosította, a magyar ház Babits Mihály termében.

 Az istentiszteleten Bandi Attila, házigazda lelkész végzett liturgiai szolgálatot, illetve Lapis Zsuzsa, református lelkész hirdette Isten igéjét. A vasárnapi ige alapján (Jn. ev. 3: 14-21) Jézus életét példaként állította a hallgatók elé, és kiemelte az egyéni jövőkép fontosságát. A sablonokon túl, elhangzott a nagyon komoly kérdés: „Mi a célja és mi az értelme az életemnek? Hová tartok és mit szeretnék elérni?”

Az istentiszteletet követően a szorgos asszonyok által előkészített finomságok, különféle sütemények, tea és kávé kerültek az asztalokra. A tombolahúzást követően, a jó hangulatú társaság nótázással zárta a hosszúra nyúlt délutánt.

Bandi Márta

lévita lelkész

További fotók az egyházközség oldalán.