Rendhagyó lelkészértekezlet Bukarestben

Április 4-én a megszokott időpontnál korábban találkozott a Brassói Egyházmegye lelkészi kara a brassói parókia udvarán, ahonnan az egyházmegye legdélibb gyülekezetébe, Bukarestbe indultunk lelkészértekezletre.

A fővárosi evangélikus templomhoz érve, Illyés Márton, a gyülekezet lelkipásztora szívélyesen fogadott bennünket. Az utazás fáradalmainak kipihenése, kávé- és szendvicsfogyasztás után Simon Ilona lelkésznő a vasárnapra kijelölt igehirdetési alapige alapján Jn 18,25-19,5 tartott áhítatot. Majd Zelenák József esperes köszöntötte a lelkészi kart, ismertette a bukaresti evangélikusok történetét és rövid adminisztratív tájékoztatót tartott.

Értekezletünk a Román Parlamentben folytatódott. A látogatást ebéddel kezdtünk, majd Szabó Ödön, Márton Árpád és Korodi Attila RMDSZ parlamenti képviselők fogadtak bennünket. Beszéltek munkájuk nehézségeire és örömeiről, stratégiájukról. A 2 órás túra befejeztével a kisérőnk közölte velünk, hogy csupán 1%-át láttuk a különböző érzéseket kiváltott épületnek.

Köszönetet mondhatunk a bukaresti evangélikus közösségnek a fogadtatásért és a rendhagyó lelkészértekezletért.

Végh Nimród