Egyházkerületi presbiteri gyűlés Bácsfaluban

Egyházkerületünk presbitériumának gyűlését 2021. március 26-27. között a Bácsfalusi Evangélikus – Lutheránus Egyházközség tanácstermében tartottuk. Hálásak vagyunk Istennek, hogy sikerült személyesen tanácskozni az egészségügyi előírásokat betartva.