Egyházmegyei Konfirmandus Hétvége Zselyken – július 13-15.

Idei rendezvényünk középpontjában a CSALÁD állt és eköré építettük fel a napok témáit is. Ezért a tábor mottója a Józsué könyvéből vett ige, „de én és az én házam népe az urat szolgáljuk”, utalva a családon belüli keresztyén értékekre és a családon belüli egészséges szerepekre, ahol helyet kap a vallásosság és a krisztusba vetett hit. A kolozsvári evangélikus – lutheránus egyházmegye több gyülekezetéből érkeztek fiatalok: Kolozsvár, Marosvásárhely, Kiskapus, Zselyk és Beszterce.

Az első napon a sátrak felállítása és az összerázó játékokat követően Horváth Csaba kiskapusi lelkész áhítatát hallgathatták meg a fiatalok, majd Wolf Nagy Ildikó, a kolozsvári Apáczai Csere János Elméleti Líceum pszichológusa vezette fel az aznapi témát: „Egészséges családmodell vagy ideális modellcsalád?” A fiatalok hamar és könnyen bekapcsolódtak a témába, annak ellenére, hogy időnként érzékeny pontokat is érintettünk: csonka család, válás, családon belüli erőszak, külföldi munkavállalás – az egyik vagy mindkét szülő hiánya.

Ezt követően a Szatmárról érkezett Sályi Róbert és Panna kézművesek vezették be a fiatalokat a bőrdísz készítés, az agyagozás és cserépedénykészítés rejtelmeibe, majd tábortűz körül merültünk el a falu csendjében.

Másnap reggel ismét áhítattal kezdtünk, ami után a fiatalok közreműködésével közösen bontottuk ki és beszélgettünk el az aznapi témáról: „Hol van apa és anya? Hol az én testvérem? – A virtuális család.” Ennek keretében a csoportok külön – külön összeállítottak egy – egy „családi fotót”, ami egyeseknél boldogságot, másoknál hiányt vagy feszültséget sugallt. Ezeket és üzenetüket közösen értékeltük ki.

A délután ismét a kézműves foglalkozásoké volt és a jókedv tetőzött a különböző vetélkedőkön, ahol a fiatalok bemutathatták ügyességüket és állóképességüket is. Az esti áhítaton imádkoztunk közösen a családok egységéért, mindazért, ami fontos egy családban és Fejér Olivér segítségével ráhangolódtunk a másnapi istentiszteletre. Vártuk az éjszaka közeledtét, ugyanis napnyugta után a fiatalok megismerkedhettek a csillagászat varázslatos világával. Az Erdélyi Magyar Csillagászati Egyesület három tagja – Dr. Munzlinger Attila, Lőrincz Barnabás és Lőrincz Szabolcs – lenyűgöző előadásban és távcsöves észlelés révén mutatta be naprendszerünk főbb bolygóit (Mars, Vénusz, Jupiter, Szaturnusz és Neptunusz) és több mélyég objektumot is.

A vasárnapi istentiszteleten megtisztelt jelenlétével Adorjáni Dezső Zoltán a RELE püspöke és igét hirdetett Fejér Olivér kolozsvári titkár / lelkész, aki a fiatalok segítségével különböző családmodellek bemutatásával fejtette ki a központi témát. Kulcsszerepe volt a fiataloknak az istentisztelet liturgiájában is, ugyanis ők olvasták fel az aznapra szóló epistolai és evangéliumi igéket, valamint a közösen megszerkesztett nagyimádságot.

Sikeres és eredményes rendezvényt tudhatunk magunk mögött, ezért köszönetet mondunk támogatóinknak: a RELE Püspöki Hivatalának, a Kolozsvári Egyházmegye Esperesi Hivatalának, valamint az RMDSZ – nek és a Communitas Alapítványnak.

Tóth Zoltán Csaba