“Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét” – Adorjáni Dezső Zoltán püspök üzenete

Kedves testvérek, szolgatársak, presbiterek, munkatársak!

„Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be Krisztus törvényét” (Gal 6,2). Ebben a nehéz periódusban Pál apostol galatákhoz írt levelének e versével szeretnélek buzdítani benneteket egymás felkarolására. Keresztény kötelességünk, hogy a nehéz próbatételek idején is, szabályokat betartva jó szívvel segítsünk elesett embertársainkon. Ne önző bujdosásunk, hanem mindannyiunk lelkiismeretes szolgálata jellemezze mindennapjainkat. Most főként a fiatalabbak és erősebbek áldozatkészségére, önkéntes munkájára van szükség. Hiszen idősebb és beteg testvéreink aggódva, tehetetlenül és segítségre szorulva élik meg ezt a nehéz helyzetet, ezért ne csak szavakban, hanem tettekben is legyünk egymás terheinek hordozói. Valamikor ők gondoskodtak arról, hogy hiányát semminek se érezzük, ma viszont eljött az ideje annak, hogy Istennek hálát adva most mi gondoskodjunk sorsukról. Hívjátok fel azokat az egyháztagokat, időseket és fiatalokat egyaránt, akikről gondoljátok, hogy esetleg a ti segítségetekre várnak. Állítsatok össze tartós élelmiszercsomagokat és tegyétek le ajtójuk elé. Kérdezzétek meg, hogy milyen gyógyszerekre van szükségük és próbáljátok azokat beszerezni nekik. Legyen meg bennetek az a krisztusi magatartás és krisztusi életvitel, melyre nélkülözhetetlen szükség van ahhoz, hogy könnyeben túl tegyük magunkat e nyomorult helyzetben. Tettekben és imádságban hordozzátok egymás terheit! A járvány megszüntetésén dolgozó orvosainknak, ápolóinknak, valamint a rendet betartó és felügyelő testületeknek megköszönjük odaadó és lelkes munkájukat. Isten kegyelmébe bízva kívánunk továbbra is erőt és kitartást e küzdelem megnyeréséhez!

s.k. Adorjáni Dezső Zoltán
püspök

A képek illusztrációk. Kérjük testvéreinket, hogy szájmaszk és kesztyű nélkül ne végezzenek segélycsomag kihordást! Az idősek védelmében tartsuk be a hivatalos előírásokat!