Egymásért-Együtt Diakóniai vasárnap

Vasárnap az evangélikus egyházközség vendége volt a baróti sajátos nevelési igényű fiatalokból álló Nem vagyunk mi kevesebbek, sőt többek együttes. Az istentiszteletet követően énekeltek, szavaltak, hangszereken játszottak, majd az egyház Dohány utcai Irgalmas Samaritánus Keresztyén Oktatási Központjában közösen töltötték a délutánt sepsiszentgyörgyi barátaikkal.

Az istentiszteletet végző Zelenák József lelkipásztor-esperes a lélek fontosságáról szólva a fiatalokat nevelő és velük foglalkozókat méltatta. „Általában azt vizsgáljuk a másik emberben az első benyomások után, milyen a lelke, hogyan érez, hogyan viszonyul a körülötte levő emberekhez, mennyire megértő, mennyire segítőkész a nem mindennapi helyzetekben. Aki kiemelt nevelést igénylő gyerekkel dolgozik vagy neveli őket, mindezt talán sokszorosan átérezi. Tudjuk, hogy az Isten a teremtéskor a lelkét lehelte az emberekbe. És azt is tudjuk, hogy Jézus rálehelt a tanítványokra az első pünkösdkor, és azt mondta, hogy veletek szenvedek. Megváltozott, más lett minden, megújult, életre kelt minden az ő lelke által” – mondotta.

A baróti fiatalok koncertjének előszavaként az együttes vezetője, Gáspár Krisztina arról beszélt, hogy a megalakulásuk óta eltelt négy évben mekkora utat jártak be, és fellépéseikkel mit szeretnének elérni. Mint mondotta, az együttest különböző nehéz­ségekkel élők és egészséges fiatalok alkotják, működésük nem mindig akadálytalan – a nemrég lecsengett járvány is befolyásolta életüket –, de dolgoznak tovább, s hiszik, élményt és erőt tudnak adni embertársaiknak.

Gáspár Krisztinának – a közönség tapsa alapján kijelenthető – igaza lett: a fiatalok szavalataikkal, éneklésükkel, szintetizátoron, harangok és a hangszerként használt műanyag csövek által küldött üzenete, hogy velük együtt teljesebb a világ, eljutott a templom közösségéhez.

Egy dal erejéig felléptek a sepsiszentgyörgyi Barthi­meus Játszóház gyermekei is, Kocsis Katalin pedig a kézdivásárhelyi sajátos nevelést igénylő gyermekek üdvözletét hozta el, s ígérte, bár még nem olyan ügyesek, mint a barótiak, de igyekeznek, hogy ők is tartalmas és élvezetes koncerttel lepjék meg közösségüket.

Az Irgalmas Samaritánus Keresztyén Oktatási Központban hűsítővel és ropogtatnivalóval várták a vendégeket, bográcsban készült az ebéd. Bemutatták Gáspár Krisztina Mozaik című könyvét, a szerzőt Zelenák József köszöntötte, majd a szellemi fogyatékkal élő gyermekek számára létrehozott óvoda és fejlesztőközpont célkitűzéseiről beszélt, köszönetet mondott a városvezetésnek, amiért az megvásárolta és rendelkezésükre bocsátotta a szomszéd telken található házat, ahol kézműves műhelyeket rendezhetnek be a közeljövőben.

Gáspár Krisztina úgy fogalmazott, hogy a sajátos nevelést igénylő gyerekek semmit sem kérnek, viszont rengeteget képesek adni mosolyukkal, tekintetükkel, simogatásukkal, ezért jó lenne, ha a társadalom jobban odafigyelne rájuk. Könyvével erre a folyton adni akarásukra kívánta felhívni az emberek figyelmét – mondotta.

Hecser László – Háromszék Napilap