Elhunyt Rab Gyula nyugalmazott lelkész

„Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lenni.” Jn. 3,30.

Jézus mondja: „Atyám azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok ott legyenek velem, ahol én vagyok, hogy lássák az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert szerettél engem már a világ kezdete előtt.” Jn. 17,24.

Ez a két bibliai ige egymás mellé állítva, különlegesen megvilágítja nagytiszteletű Rab Gyula nyugalmazott lelkész életét. Mindkét ige mögött egy életpálya két dimenziója rajzolódik ki előttünk. Egy élet, amelyet Jézusnak szentelünk, és egy élet, melyet Jézus ad nekünk. Az előbbinek a jellemzője a szolgálat, az utóbbinak a dicsőség.

Neki növekednie kell, nekem pedig alászállnom. Nem panaszkodás és siránkozás ez, hanem öröm, mert ez által válik az ember a Jézus követőjévé.

Nagytiszteletű Rab Gyula lelkész életét is behálózta, ragyogóvá tette a Jézus szolgálata. Életében nem csupán az volt az érték, amit kemény munka árán ért el, hanem legfőképpen az, ahogyan eredményeit embertársai javára kamatoztatta!

Természetes szeretett lenni, magától érthetőnek tekintette a szolgálatot. Lényétől távol állt a látszat, a hamisság, a kirakat.

Most Krisztus kérését látjuk beteljesedni, mikor ezt mondja Atyjának: „Atyám azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok ott legyenek velem, ahol én vagyok, hogy lássák az én dicsőségemet,…” Az alázatos földi szolgálat után, a mennyei seregekhez csatlakozva részesül Jézus örömében látva az ő dicsőségét.

A temetési szertartásra 2021. január 11-én, hétfőn 13:00 órától kerül sor a zajzoni evangélikus-lutheránus templomban.

Emléke legyen áldott, nyugalma csendes, feltámadása pedig dicsőséges.