Kiskapusi passió Oltszakadáton

Oltszakadáton az idei böjti előkészületek új színnel gazdagodtak a korlátozások ellenére is. Nagyhéten minden este vespara van, passió olvasás. Idén hétfőn és kedden ezen alkalmakon a kiskapusi passiót élhettük át gyülekezetünkben. Horváth Csaba lelkész, Varga Lajos kiskapusi felügyelő, Czika István és László Margit presbiterek énekelték a passiót. A 18. századi passió az „Új zengedező mennyei kar…” 1789-es kiadásában tartalmazza a Máté írása szerinti szenvedéstörténetet. Ennek gépelt, sokszorosított változatából éneklik Kiskapuson a pssiót. A gyermekek Kyriéjével kezdődik és egy Mária-siralommal zárul. Nagycsütörtökön és nagypénteken éneklik. Az evangélium szövegét extrabiblikus részletek egészítik ki, ezek is önvizsgálatra, bűnbánatra és megtérésre ösztönzik a hívőket. A passió Mária-siralommal zárul, ami summázza, összefoglalja a Krisztus gyászolás fájdalmát. Ennek szakadáti vonatkozásairól is tudunk. Az 1636-os Öreg Graduálban, az oltszakadáti példányban kézzel beírt változata őrzi ezt a siralmat. Hálát adunk Istennek, hogy a járvány idején is alkalmunk volt részt venni egy ilyen felemelő templomi alkalmon és közösen átélhettük ennek a passiónak a lelki áldásait, gazdagodtunk szellemiekben és lelkiekben, önvizsgálatban, alázatban, engedelmességben, megnyitotta szívünket Krisztus előtt, hogy Ő pedig áldott feltámadás- ünneppel ajándékozhasson meg bennünket, és nem csak ünneppel, hanem magával az Élettel. Ez az élet-szomjúság, Krisztussal való közösségben maradás abban is megnyilvánult, hogy bár első nap kicsit visszafogottabban, viszonylag kevesen vettek részt ezen az alkalmon, a második nap már többen akarták ezt a csodálatos, hétköznapokból felemelő élményt magukénak tudni. Soli Deo Gloria! Egyedül Istené a dicsőség!
Horváth Csaba (Kiskapus)