Nagyheti alkalmak Kolozsváron

Nagycsütörtökön egy asztalhoz telepedve emlékeztünk meg a kolozsvári egyházközségben Jézus és tanítványai utolsó vacsorájára. Jézus asztalához mindenki letelepedhet. Ő egyaránt helyet készít az áruló Júdásnak, a tagadó Péternek, a hitetlen Tamásnak, vagy a szeretett Jánosnak. A kérdés csupán az, hogy mi le akarunk-e ülni asztalához.
A nagypénteki eseményekre, Jézus szenvedéstörténetére a konfirmandusok küzreműködésével emlékeztünk. A bibliai szövegek után felolvasott meditációk, a szimbolikus cselekedetek és a közösen elénekelt imádságok segítettek mélyebben átélni nagypéntek jelentőségét a kolozsvári egyházközségben.