Közösségben egymással és Istennel!

2017-ben először tartottak közös vakációs biblianapokat Szatmárnémetiben az evangélikus-lutheránus és az unitárius felekezetek.

Idén augusztus 23-25. közötti időszakban ismét közösen szervezték meg a gyermekek számára a biblianapokat a Szatmárnémeti Evangélikus-Lutheránus és a Szatmári Unitárius Egyházközségek lelkészei, melyen 20 jókedvű és mosolygós gyerek vett részt. A naponta du. 5 órától kezdődő alkalmaknak helyszíne a Wolfenbüttel utcai evangélikus imaház udvara volt. A biblianapok témája: Jézus kora. Felelevenítették Jézus élettörténetét a születéstől a feltámadásig, beszéltek a Jézus korabeli játékokról, foglalkozásokról, ruházatról, szokásokról, ételekről. Ugyanakkor Jézus példázatairól, örökérvényű tanításairól is hallhattak a gyermekek pl. az irgalmas szamaritánusról, Mária és Márta történetéről, a 10 szűz példázatáról, a gazdag ifjúról, a magvető példázatáról, az 5000 ember megvendégeléséről. A tanulás mellett volt játék, ének tanulás és barkácsolás is. Vasárnap, azaz augusztus 26-án reggel 9 órától pedig első alkalommal tartottak közös istentiszteletet az evangélikus és unitárius hívek.

Az evangélikus liturgiát Illyés Sándor, evangélikus- lutheránus lelkész vezette, a szószéki szolgálatot pedig Pálffy Anna- Mária, unitárius lelkésznő végezte az 1 Mózes 4,1-9 alapján, ahol felhívta a figyelmet az egymásra való odafigyelésre, vigyázásra. Az istentisztelet szeretetvendégséggel zárult.

Forrás: szatmár.ro