Luther szobor Sepsiszentgyörgyön – Országos Reformációi Ünnepségsorozat

Luther Mártonnak ma szobrot állítani több, mint művészi megnyilatkozás vagy nyilvános emlékhely létrehozása, egyértelmű állásfoglalás a keresztyén értékrend, szabadság és társadalom, a keresztyénség által inspirált demokrácia mellett – jelentette ki Adorjáni Dezső Zoltán, a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház püspöke szombaton Sepsiszentgyörgyön. A protestáns reformátor első erdélyi egész alakos szobrának avatóján Antal Árpád polgármester ismertette, az evangélikus-lutheránus egyházközség kérésére a templom előtti teret az önkormányzat Luther Mártonról nevezte el.

Zelenák József esperes köszönti az egybegyűlteket
Zelenák József esperes köszönti az egybegyűlteket

A magyar, valamint a megyeszékhelyi evangélikus egyházközség zászlói mögött vonultak fel szombat délelőtt a szoboravatási ünnepségen részt vevő egyházi és világi elöljárók, testvérgyülekezetek vezetői és meghívottak, A jeles eseményre egybegyűlteket a házigazda, Zelenák József esperes köszöntötte. Felidézte, szinte napra pontosan templomuk felszentelésének 21. évfordulóján leplezik le a reformáció atyjának bronzszobrát, „hosszú és kemény munka végére értünk, amiért Istennek hálát adhatunk” – mondta.

Ft. Adorjáni Dezső Zoltán püspök: "Sepsiszentgyörgy időről időre egyháztörténelmet ír"
Ft. Adorjáni Dezső Zoltán püspök: “Sepsiszentgyörgy időről időre egyháztörténelmet ír”

Sepsiszentgyörgy időről időre egyháztörténelmet ír – vélekedett Adorjáni Dezső Zoltán püspök, aki rendhagyónak nevezte, hogy a megyeszékhely köztereit három nagy reformátor szobra is díszíti, s megjegyezte: nem feledkezhetünk meg a nagy római katolikus személyiségekről sem, akik nélkül egyházi, társadalmi, művelődési életünk elképzelhetetlen lenne, hiszen együtt ötvözték egésszé erdélyi és magyar keresztyén önazonosságunkat. Felidézte, Luther hatalmas életművet hagyott hátra, teológiai, oktatói, filozófiai, egyház- és társadalomszervezői munkássága leírva 121 kötetet, mintegy 80 ezer oldalt tesz ki. Nyelvzseni, nagy kaliberű tehetség, nyugtalan igazságkereső, töprengő, vitatkozó szellem volt, vele kezdődött a 16. századi reformáció. „Luthernek szobort állítani manapság Európában, köztéren nagyon tudatos szellemi, erkölcsi, politikai állásfoglalás. Ma ezzel a szoboravatással nyilvánosan állást foglalunk a keresztyén hit, a hitből fakadó és a hit által meghatározott keresztyén értékrend és életrend mellett. Luthernek ma szobrot emelni tudatos, bátor, vállalt cselekedet. A zsugorodó, agresszíven visszaszorított keresztyénség korában egy ilyen tartalmú művet nyilvánosság elé kiállítani hitvallás, közös bizonyságtételünk a keresztyénség mellett akkor, amikor Európa nyugati fele önként mond le keresztyén identitásáról, állásfoglalás akkor, amikor száműzik a keresztyénséget a nyilvánosságból” – fogalmazott az evangélikus püspök. Arra biztatott, juttassa eszünkbe e szobor, hogy voltak és vannak olyan emberek, lelkek, akik Isten és embertársaink szolgálatának tüzében éltek, cselekedtek, akik inkább választják az üldöztetést, s akár a halált is, mint hogy Urunkat megtagadják.

Antal Árpád polgármester ünnepi beszéde
Antal Árpád polgármester ünnepi beszéde

Luther Márton azzal tette jobbá a világot, hogy emlékeztette az egyházat arra, mi az igazi küldetése, s ezzel kirobbantotta azt a szellemi mozgalmat, mely felnőttekké tette Európa népeit. Az általa elindított reformáció a gondolkodó embereket arra késztette, hogy Istennek tetsző életüket felelősen éljék, hogy a munkájukat jól végezzék, az igazság, tisztesség útját járják – szögezte le ünnepi beszédében Sepsiszentgyörgy polgármestere. Antal Árpád úgy vélte, minden korban, így ma is szükség van reformerekre, mert hajlamosak vagyunk belemerevedni a megszokottba, s egy idő után észre sem vesszük: változás, újítás nélkül zsákutcába jutunk. „Mindig szükség van olyan emberekre, akik felismerik, hogy ami nem működik, azon változtatni kell, hiszen az emberi élet a földön túl rövid ahhoz, hogy helytelen, hibás és bűnös úton járjunk” – mondta.

Ft. Kató Béla református püspök ünnepi beszéde
Ft. Kató Béla református püspök ünnepi beszéde

Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke arról beszélt: Luther életével példázta és sokat áldozott azért, hogy valamiképpen Isten szeretetét elnyerje, egy-egy szobor pedig azokra emlékeztet, akik mindannyiunkért cselekedtek.

Vargha Mihály a szobor alkotója
Vargha Mihály a szobor alkotója

A fehér lepel takarta, piros-fehér-zöld szalaggal átkötött szobor avatását, áldását követően Vargha Mihály szobrászművész beszélt arról a kilenc hónapos, állandó egyeztetésen alapuló munkafolyamatról, amelynek végén sikerült felállítani a fiatal, tettre kész reformátort megjelenítő szobrot, mely arra készteti a híveket: derűsen és ne félelemmel lépjenek be az istenházába.

Ft. Adorjáni Dezső Zoltán püspök Járosi Andor-díjat ad át Ft. Bálint Benczédi Ferenc püspöknek
Ft. Adorjáni Dezső Zoltán püspök Járosi Andor-díjat ad át Ft. Bálint Benczédi Ferenc püspöknek

A szabadtéri ünnepséget ökumenikus istentisztelet követte szombat délben az evangélikus templomban, ennek keretében a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház legrangosabb kitüntetését, Járosi Andor-díjat adták át Bálint Benczédi Ferenc unitárius püspöknek.

A kelenföldi evangélikus kórus ünnepi műsora
A kelenföldi evangélikus kórus ünnepi műsora

Köszönjük a Háromszék Napilap tudósítását a Luther szobor avatásról.

Köszönjük a támogatást Sepsiszentgyörgy Önkormányzatának és Kovászna Megye Tanácsának.

Fotók: Csabai Anita