Luther-utcanévtáblát avattak a marosvásárhelyi evangélikus templom falán

Közel kétéves kitartó küzdelem után teljesült a marosvásárhelyi magyar evangélikus gyülekezet álma: vasárnap Luther-utcanévtáblát avattak a templom falán.

Nagy ünnep volt vasárnap a város egyik legkisebb gyülekezetében: az 1960-as években a főtérről a félreeső Maroshévíz utcába száműzött evangélikusok új utcanévtáblát avattak templomuk falán. Elképzelésüket a reformáció évében szerették volna megvalósítani, azonban a mindenféle adminisztratív akadályt gördítő volt prefektus, Lucian Goga többszörösen is elkaszálta a helyi önkormányzat döntését.

A legutóbbi nekifutás alkalmával – a leváltott Goga hiányában – a kormányhivatallal is sikerült elfogadtatni a határozatot, azonban ekkor a táblakészítők „léptek színre”. A 16. századi protestáns reformáció szellemi atyja neve helyett Martin Luther King jr., a négy évszázaddal később élt amerikai baptista tiszteletes, az afroamerikai polgárjogi mozgalom egyik vezetőjének a nevét írták a táblára. A karácsonyi ajándék így egy hónappal később, az ökumenikus imahét kezdetére érkezett.

„Még így is hálát kell adnunk, hogy reformátorunkról neveztek el utcát Marosvásárhelyen” – mondta az ünnepi istentiszteleten Fehér Attila, aki Jeremiás könyvéből választott igét. „Ha segítségül hívtok, és állhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket” – idézte a kolozsvári esperes a prófétát, utalva arra a kitartásra, amely a gyülekezetet, lelkészét, Papp Noémit, és különösképpen felügyelőjét jellemezte. Magos György immár megkönnyebbülve mesélte, hogy sokan megmosolyogták, amikor az utcanévcsere kérésével kopogtatott bizonyos ajtókon. Mint mondta, már akkor tisztában volt, hogy Marosvásárhelyen nem egyszerű feladat ilyesmit keresztülvinni, azonban bízott az egyház barátaiban, jóakaróiban, de főként az Úrban.

Bár a szomszédos Andrei Şaguna püspök utcai ortodox templomból kijövő hívek közül többen is morgolódtak a Luther név láttán, a helyi román önkormányzati képviselők zöme elfogadta az RMDSZ javaslatát; mi több, a vasárnapi ünnepre eljött és magyarul szólalt fel Claudiu Maior polgármesteri tanácsos. Vass Levente parlamenti képviselő szerint a Luther-tábla története ismételten bebizonyította, hogy a vásárhelyi magyarságnak türelmesnek kell lennie, ám folyamatosan és következetesen kell dolgoznia azért, hogy elérje céljait.

Forrás: Krónika.ro