Odaáll eléd és megszólít: ne félj!

Ismerem cselekedeteidet. Íme, nyitott ajtót adtam eléd, melyet senki sem zárhat be. Jel 3,8.a

Amikor úgy gondolod, hogy mindennek vége, bezárult minden ajtó az életedben, egyedül vagy és kiszolgáltatott, félelmeiden nem tudsz erőt venni, akkor érkezik hozzád az Isten ereje. Megnyitja a szabadulás ajtaját. Odaáll eléd és megszólít: ne félj! Íme a szabadulás útja, indulj el rajta. Ne a láthatókra nézz csupán, Testvérem, hanem az örökkévalókra, az Ő szeretetére. Vedd észre, hogy mennyi mindennel megajándékozott életed során, veled volt a jó napokban és nem hagy el a nehézségek idején sem, egyszülött Fiat odaadta érted. Mindent megtett érted, hogy élj! Jézus Krisztus az áldott orvos, betegek támasza és vigasza, aki a világ összes betegségét magára vette és a keresztre vitte, hogy Te meggyógyulj és életed legyen, nem akármilyen élet, hanem örök élet. Nincs ok a félelemre tehát, de annál nagyobb igény van az imádságra, azokért, akik életeket mentenek, éjt nappallá téve erős hivatástudattal küzdenek a járvány megfékezéséért. Őértük, magunkért, egyházunkért, népünkért, ezért a világért imádkozzunk és reménykedjünk, hogy nemsokára ezen a megpróbáltatáson is túl segít az Isten.

Jézus Krisztus ajándéka a szabadulás, a nyitott ajtó nem arra utal, hogy mit tegyek én, hanem arra, hogy mit tett Ő értem.

Azt tartsd szem előtt testvérem amit érted megtettek, nem azt amit te tettél, vagy tenni fogsz. Talán ez a legnagyobb különbség a kereszténység és a többi vallás között. A vallás megmondja nekem, hogy mit tegyek. Ezzel szemben a keresztyénség azt mondja, amit Isten értem tett.”  

Klaus Douglass

                                                                                           Erős vár a mi Istenünk!

Brassó, 2020-03-17.                                                                   Koszta István

                                                                                                  püspökhelyettes