Ökumenikus istentisztelet és könyvbemutató

A Festum Varadinum ünnepségsorozatot ökumenikus istentisztelettel zárták a nagyvárad-olaszi református templom.

Adorjáni Dezső Zoltán, a Romániai Evangélikus – Lutheránus Egyház püspöke a Jel 3,15-16 alapján hirdette Isten Igéjét. “Még elevenen él bennünk a pünkösd ünnepének az emléke – ne feledkezzünk meg arról, hogy szükségünk van a folyamatos pünkösdi áradásra. Szükségünk van a Szentlélekre, aki hívja, gyűjti, megszenteli és megtartja az Anyaszentegyházat. Testvérek, szüntelenül kérjük Isten lelkét tiszta szívvel, alázattal, mert csak az élő és konkrétan megnyilvánuló hit teszi valóságossá és hitelessé szolgálatunkat. Ha ez nincs, akkor nincsen lelki gyümölcstermés. Szervezhetünk látványos fesztiválokat, szentelhetünk templomot, óvodát, iskolát, szeretetintézményeket, mindent, amit csak lehet, de rajtunk csakis egy dolog segít. A mélyen megélt, személyes, belső kapcsolat Istennel. Az a hit, amely forró, amely képes lelki értelemben lángba borítani a világot” – mondta a püspök igehirdetésében.

Az istentiszteletet követően bemutatásra került Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspökének A Békesség Kötelékében című kötete.