Pünkösdhétfőn 10 órától matutinumot, kedden 18 órától vesperát közvetítünk

Pünkösdi vespera, szolgál Koszta István püspökhelyettes

Pünkösdhétfői matutinum, szolgál Zelenák József esperes