Részvétnyilvánítás – Dr. Csórik Katalin

„A nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam: végezetre eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró ama napon, de nemcsak nekem, hanem mindazoknak is, akik várva várják az ő megjelenését.” 2Tim 4,7-8.

Mély megdöbbenéssel vettük tudomásul, hogy Dr. Csórik Katalin egyházunk zsinatának és jogi bizottságának oszlopos tagja visszaadta lelkét Teremtőjének.

Úgy érezzük, Pál apostol vallomása, Csórik Katalin utolsó őszinte, búcsúmondata is lehetne, hiszen nemes harcot vívott, egész életében. Szakmai tudásával fáradhatatlanul és önzetlenül sokat segítette nem csak egyházunkat, hanem mindazokat, akik jogi kérdéseikkel hozzá fordultak. Zsinati munkatársként részt vett egyházunk törvényeinek és szabályzatának kidolgozásában. A Brassói Egyházközség aktív tagjaként szívesen segített a gyülekezeti élet fellendítésében, s ha jogi elakadásokban ütköztünk nem zárkózott el a segítség nyújtástól.

De nemes harcot vívott, amikor egy ideje naponta szembe kellett néznie a hirtelenül jött súlyos kórral, amely szervezetét egyre jobban tönkretette. A nehéz harcban a hitét megtartotta, hiszen erről tesz bizonyságot példás és őszinte Isten- és emberszeretete.

A mondás azt tartja, hogy senki sem pótolhatatlan. Egyházunk zsinatában, jogi bizottságában valószínű más veszi át helyét, de Csórik Katalin személye, kisugárzása, mosolya, emberi magatartása, egyszóval az, aki ő volt pótolhatatlan számunkra, hiányozni fog nekünk.

Ezért emlékét szívünkbe zárva, a feltámadásba vetett hit reménységével, Isten irgalmába ajánlva őt búcsúzunk haza költözött testvérünktől. Hálát adunk Teremtőnknek értünk végzett odaadó munkásságáért, példamutatásáért és vigasztalást, erőt kérünk a gyászoló hozzátartozóknak, az emlékét őrző, és hiányát pótolni nem tudó felebarátainak.

A Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház vezetősége nevében

Adorjáni Dezső Zoltán

püspök