Romániai Evangélikus Országos Nőszövetség- RevOn

Ti azonban szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót, és adjatok kölcsön, semmit sem várva érte… (Luk. 6:35)

November 9-én került sor a Romaniai Evangélikus Országos Nőszövetség (REvON) alapító konferenciájára, melynek házigazdája a brassói evangélikus egyházközség volt. Erre a számunkra fontos eseményre 75 érdeklődő nőtestvérünk érkezett az ország 25 gyülekezetéből (Tatrang, Zajzon, Pürkerecz, Bukarest, Hosszúfalu- Felszeg, Alszeg, Bácsfalu, Csernátfalu, Székelyzsombor, Halmágy- Fogaras, Sepsiszentgyörgy, Csíkszereda, Krizba, Feketehalom, Barcaújfalu, Apáca, Brassó, Kiskapus, Marosvásárhely, Kolozsvár, Nagyvárad, Fazakasvarsánd, Simonyifalva) lelkipásztoraik, vagy lelkész-feleségek kíséretében.

A konferenciát Koszta István brassói lelkipásztor áhitattal indította, melynek keretében felhívta a figyelmet arra, hogy Isten a megteremtett világba belehelyezte a férfit és nőt, mindkettőt a maga feladatába. Nagyon fontos szerepet kapott mindkettő ebben a világban: Isten szószólója legyen a családban és a közösségében. A rosszra mindig jóval válaszoljon, szeresse, segítse és imádkozzon az ellenségért, mert ezt jelenti az isteni szeretet. Hozzátette, férfi és nő nem riválisként, hanem egymást kiegészítő társként végezhet jó munkát az egyházban, az egyház javára és Isten dicsőségére.

Az áhitatot Koszta Enikő házigazda lelkipásztor köszöntő beszéde követte, melyben megfogalmazta, hogy ez az esemény egy történelmi pillanat. Hivatalos néven evangélikus országos nőszövetség eddig még nem létezett,bár a nőszövetség fogalma nem idegen a gyülekezetekben, sőt mi több, különböző helyiségekben létezett és létezik, aktívan tevékenykedik az egyházközségekben. Mégis szükségét érezték annak, hogy egy összetett és hivatalos formát öltsön, mely segít a kapcsolatok kialakításában, ezek fenntartásában és a közös munkában. Ugyanakkor, az is elhangoztt, hogy a nagy távolságok ellenére is fontos és értékes egy ilyen szervezet létezése és működése, mert segít abban, hogy megismerjünk más gyülekezeteket, új embereket, tudomást vegyünk mások gondjairól, bajairól, amit később több erőforással, nagyobb lendülettel és együttműködéssel megoldhatunk.

A konferencia programsorozatát a brassói Mátka népdalcsoport előadása színesítette, ezt követően pedig, Bandi Márta halmágyi lelkipásztor tartott rövid bemutatót a REvON szervezetéről, ennek céljairól, fontoságáról,működéséről és nem utolsó sorban szervezeti felépítéséről. Mint minden szervezet esetén, itt is szükség van egy vezetőségi csapatra, akikhez problémák, kérdések esetén lehet fordulni, és akik megkönnyítik a kommunikációt a tagok között. Ennek következtében tisztségviselői választásra is sor került a konferencia keretén belül. A már előre megjelölt vezetőségi tagok bemutatkozása után megtörtént a megválasztás, ahol mindenki egyöntetűen szavazott a jelöltekre. A tisztségviselők 4 évre lettek megszavazva a következőképpen: országos elnök Koszta Enikő lelkipásztor, bánáti régió alelnök Mátyás Judit menedzser, középrégió alelnök Papp Noémi Melinda lelkész, brassói regió alelnök Nagy Adél lelkipásztor, országos titkár és pályázatfelelős Erzse Tímea tanár, jegyző Borháci Krisztina tanító. A tisztségviselők választottak maguk mellé egy-egy segítő személyt, akivel együttműködnek és szükség esetén helyettesítik őket.

A megválasztott vezetőség kinyilvánította szándékát, miszerint felkéri a védnöki feladat, illetve a tiszteletbeli elnöki feladat ellátására Adorjáni Csillát, egyházkerületünk püspökének feleségét.

A résztvevők bepillantást kaptak három aktívan működő gyülekezeti nőszövetség tevékenységeibe is. Az első bemutató az apácai, a második a marosvásárhelyi és harmadik a tatrangi nőszövetség eseményeiről szólt, melyet a szervezeti tagok képek és azok magyarázataival ismertettek a jelenlévőkkel.

A konferenciát ebéd, majd úti áldás zárta.

A szervező bizottság e cikk útján is köszönetét fejezi ki Ft. Adorjáni Dezső Zoltán püspök úrnak, hogy a kezdeményezést támogatta, és úgy anyagilag, mint szellemileg az ügyet felkarolta.

A rendezvényt támogatta a Romániai Evangélikus- Lutheránus Egyház Püspöki Hivatala és a Brassói Egyházközség.

Erzse Timea