Segítően Evangélikus

Kedves Testvérek!

Igyekszünk minél több személyt telefonon elérni, viszont lehetetlen számunkra mindenkit felkeresni, ezért arra bátorítunk benneteket, ha bevásárlási vagy másfajta segítségre van szükségetek vagy másokról tudjátok, hogy segítségre szorulnak, hívjátok nyugodtan lelkészeiteket. Tekintettel arra, hogy bizonyos ideig nem találkozhatunk gyülekezeti alkalmakon, ezért lehetőséget biztosítunk bárki számára telefonos lelkigondozásra, beszélgetésre.

Addig is a 91. Zsoltár szavaival biztatunk benneteket:

Aki a Felséges rejtekében lakik, a Mindenható árnyékában pihen, az ezt mondhatja az ÚRnak: Oltalmam és váram, Istenem, akiben bízom! Mert ő ment meg téged a madarász csapdájától, a pusztító dögvésztől. Tollaival betakar téged, szárnyai alatt oltalmat találsz, pajzs és páncél a hűsége. Nem kell félned a rémségektől éjjel, sem a suhanó nyíltól nappal, sem a homályban lopódzó dögvésztől, sem a délben pusztító ragálytól. Ha ezren esnek is el melletted, és tízezren jobbod felől, téged akkor sem ér el. A te szemed csak nézi, és meglátja a bűnösök bűnhődését. Ha az URat tartod oltalmadnak, a Felségest hajlékodnak, nem érhet téged baj, sátradhoz közel sem férhet csapás. Mert megparancsolja angyalainak, hogy vigyázzanak rád minden utadon, kézen fogva vezetnek téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőben. Eltaposod az oroszlánt és a viperát, eltiprod az oroszlánkölyköt és a tengeri szörnyet. Mivel ragaszkodik hozzám, megmentem őt, oltalmazom, mert ismeri nevemet. Ha kiált hozzám, meghallgatom, vele leszek a nyomorúságban, kiragadom onnan, és megdicsőítem őt. Megelégítem hosszú élettel, gyönyörködhet szabadításomban.

Imádságos lélekkel,
A lelkészi kar

„Az a legfontosabb, hogy a nehéz megpróbáló körülmények között is kapcsolatban legyünk egymással, híveinkkel, minden ránk szoruló embertársunkkal. Krisztustól kapott küldetésünket akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő teljesíteni kell. Mert nemcsak üres szavakban áll az evangélium hanem határozott cselekvésben, mert a hitnek gyümölcsöket kell teremnie. Ma erre a gyümölcsre van igen nagy szükség” – nyilatkozta Adorjáni Dezső Zoltán püspök.

A Türkösi Evangélikus-Lutheránus Egyházközség önkéntesei az idősek számára a mindennapi kenyeret és a lelki táplálékot is házhoz szállítják (a borítókép is Türkösben készült).

Halmágyon Varga Klára, a sárkányi fogyatékkal élők központjának munkatársa, védő maszkokat készít a gyülekezeti tagok számára.

Sepsiszentgyörgyön is folyik a diakóniai munka.

Temesváron is segítenek az időseken a fiatalok

…és Bukarestben is

Bácsfaluban is csomagokat adta az időseknek.

Apácán a fiatalok továbbítják a hírlevelet a gyülekezeti tagoknak.

Fűrészmezőn is csomagokat osztanak az időseknek

A Sepsiszentgyörgyi Evangélikus-Lutheránus Egyházközség diakóniai szervezete, az „Irgalmas Samaritánus Keresztyén Egyesület” önkéntesei, segítenek, az alapélelmiszerekből és higiéniai termékekből álló csomagok idős emberekhez való házhozszállításában.