Testvéri találkozó

Június 26-án a pürkereci és bácsfalusi presbitérium, családjaikkal együtt találkozót szervezett. A nyitó áhítaton Kajcsa László szolgált, ezt követően az óvodások műsora gazdagította az eseményt, melyet szeretetvendégség követett. Ezután egy kis séta keretén belül Pürkerec határában megpillanthattuk a környező falvakat. A pürkereci presbitérium büszkén vezette be a bácsfalusiakat a templomukba, ahol nyílt beszélgetés során betekintést nyerhettünk templomuk és egyházközségük múltjába, jelenébe. Egy közös ebéd, társalgás zárta az alkalmat. Köszönjük a pürkereci testvéreknek, valamint Hankó Szilamér lelkipásztornak a meghívást és a vendéglátást! Isten áldása legyen a gyülekezet életén és munkáján!

A mielőbbi találkozás reményében,

Kajcsa Lóránt lp.