„Egymásért Együtt” – Egyházmegyei diakóniai vasárnap

2021. június 27-én a sepsiszentgyörgyi evangélikus templomban gyűltek össze a Brassói Egyházmegye területén működő diakóniai csoportok. Az istentisztelet keretében Zelenák József esperes hirdette Isten igéjét. Majd a bácsfalusi, a kézdivásárhelyi és a sepsiszentgyörgyi csoportok vezetői számoltak be a tevékenységeikről; a kiemelt figyelmet igénylő személyek versekkel, énekkel és előadással ajándékozták meg a jelenlévő gyülekezetet. Az esemény a köröspataki diakóniai házban folytatódott, ahol közös ebédre, kötetlen beszélgetésre, néptáncra került sor.