V. Kincskereső tábor Halmágyon

A 2021. évi tábor is a Halmágyi Evangélikus-Lutheránus Egyházközség valamint a Communitas Alapitvány támogatásával és a szülők hozzájárulásával jöhetett létre.

Az idei tábor több újdonságot is hozott magával. Egy részről egy teljesen új összetételű önkéntes csapat irányította a táborban résztvevő gyermekek munkáját és tevékenységét; ők részt vettek az Egyházközség és az RMPSZ Brassó megyei szervezete közt létrejött „Szórvány a szórványért” együttműködési programban. A kiscsoportok vezetését Szotyori Réka (RMPSZ Brassó megyei szervezetének elnöke, gyakorló óvónő), Soós Annamári (gyakorló tanítónő – Brassó) és Varga Olga-Roberta (gyakorló óvónő – Apáca) vállalták, illetve az ő munkájukat segítették László Noémi és Bencze Renáta pedagógusjelöltek, illetve Soós Lehel, Soós Balázs és Soós Tamás. További újdonság volt, hogy a megszokott korosztály (4-13 év) idén kibővült és három délután is találkozhatott a baba-mama csoport, melynek vezetését a tábor főszervezője Bandi Márta lelkész vállalta. A tematika a KOEN 2020. évre tervezett programját követte, az „Újratervezés 2021.” címet viselve. A gyermekeket a kerettörténetben szereplő család vezette napról napra egy egy bibliai történethez, bizonyságot adva arról, hogy Isten gondviselő szeretetének van jele az életünkben, illetve ha életutunk újratervezésre szorul, akkor egy pillanatig sem kell kétségbe esnünk, hiszen van, aki gondot visel rólunk.

A tábor mindennapos programja az eddig megszokott módon zajlott, a reggeli áhitatot követően 3 korcsoportban kiscsoportos foglalkozás zajlott, majd a közös ebéd után játkos foglalkozás, végül pedig kézműves foglalkozás zárta a napot.

Különleges program volt kedden ebéd után a vizi csata, csütörtökön a nemezelés Simon Ilona apácai lelkipásztor vezetésével, illetve pénteken az íjászkodás. A baba-mama csoport részére kedden délután Borhaci Krisztina tanítónő a Montessori módszerről, illetve az ehhez kapcsolódó játékokról tartott rövid előadást, segítve ezzel a kereskedelmi kínálatban is az eligazodást. Szerda délután Varga Olga-Roberta, vagyis Betti óvónéni vezetésével kéz-, és láblenyomatok készültek, illetve pénteken délután dr. Krizbai Timea pszichológus kapcsolódott be online módon a csoport találkozójába és beszélt az 1 éves korú gyermekek életkori sajátosságairól, a családi helyzetek átalakulásáról, illetve a testvérek közötti konfliktusok kezeléséről is.
Pénteken este került sor a tábor lezárására, a már megszokott módon, a szülők és a szűk családok meghívást kaptak, és összegyűltek a gyülekezeti házban. A tábor hetéről rövid beszámolót tartott Bandi Márta lelkész, illetve a csoportvezető pedagógusok, akik a héten tanultak bemutatásába bevonták a gyermekeket is. Ez után közös vacsora következett és zárta le a 2021. évi gyülekezeti tábort.

Külön köszönet illeti – az önkéntes segítőkön kívül – a „Diakonia Societate de Binefacere” egyesület képviseletében Debu Luminita-t, aki készségesen állt rendelkezésünkre és segítségével biztosított volt a gyermekek mindennapos ellátása, friss és meleg, két fogásos főtt étellel. Köszönjük Magó Anna, nyugalmazott tanárnő és presbiter, egész heti munkáját, mellyel biztosította az önkéntesek szállásolását, illetve reggeli és esti élelmezését. Köszönjük a szülőknek, nagyszülőknek a konyhai és bárminemű más segítséget, mellyel hozzájárultak az ebéd méltó elfogyasztásához.

További fotókért látogasson el az egyházközség oldalára.