Veszélyben a fazekasvarsándi evangélikus templom

Fazekasvarsánd területén 226 éve hirdeti evangélikus templom a gondviselő Isten jelenlétét. A jelenlegi templom idén 110 éves. E hosszú évszázad alatt az épület sok örömteli esemény, keresztelő, esküvő, karácsonyi, húsvéti, pünkösdi és anyák napi istentisztelet otthona volt, valamint a gyász és bánat terhe alatt roskadozók vigasztalódásának is a helye lehetett. Az élő Ige, Krisztus evangéliuma itt szólt és szól – felekezeti hovatartozástól függetlenül – mindenkihez szeretetről, újrakezdésről, megbocsátásról, békességről és feltámadásról.

Az épület kisebb-nagyobb javításaira korábban is sor került, de idén 110 éves templomunk nagyobb törődést, fontos beavatkozást igényel. A templomnak mind a külseje, mind a belseje felújításra szorul. A Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház püspökségének köszönhetően az egyházközség nagy anyagi támogatást kapott a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-től, amelynek köszönhetően elkezdődött a torony és a templomhajó héjazatának felújítása. A munkálatok kezdete során viszont egy nagy gond került napvilágra.
A messziről is látható toronysüveget, Fazekasvarsánd szimbólumát a szú és a viharok olyannyira tönkretették, hogy életveszélyessé vált. Mielőbb ki kell cserélnünk a megrongálódott faszerkezetet. Így az egész eddigi koncepciót újra kellett tervezni, és az egyházközséget terhelő költségek a gyülekezet önerejéhez képest óriásokká nőttek.
Ehhez kérjük mindannyiuk anyagi, fizikai és lelki támogatását is!

Bankszámlaszámunk RO48BTRL00201205A18278XX (Banca Transilvania). „Donatie pt. reparatii biserica“ megjegyzéssel küldhetik adományaikat. Minden támogatást a jövő nemzedékek nevében is köszönünk, és Isten gazdag áldását kérjük támogatóinkra!

Kalit Eszter lelkésznő