XVIII. Zselyki falunap

Évente Zselyk faluközössége életében a Falunap jelenti az innen elszármazottakkal való találkozást, az ünneplést és a hagyományőrzés lefontosabb momentumát. Az eseményen csaknem 350 – 400 személy vesz részt. Eljönnek határon túlról is a zselyki elszármazottak: Kanadából, Németországból, Magyarországról és a más városokban élők. Emlékezve anyaországi gyökereinkre, az ünnepség napja megközelítőleg augusztus huszadikához legközelebb eső hétvége. Ebben az évben erre augusztus 9 – 11. között került sor. 2009 – ben köttetett meg Lajoskomárom nagyközséggel az a testvértelepülési kapcsolat, amelyről a templom melletti emléktábla is tanúskodik, így együtt ünnepelhetjük meg az együvé tartozás érzését anyaországi testvéreinkkel itt a Kárpát – medencében. E kapcsolat terén megemlítendő, hogy már több közös, határon átnyúló projekt született: cseretáborozási lehetőség gyerekeknek, tánctábor fiataloknak.

Mivel a Falunapnak tematikus jellege van, idén három kiemelkedő momentum volt: Lajoskomárom nagyközséggel megkötött kapcsolat 10 éves jubileuma, 140 éves a zselyki fúvószenekar és Józsa Márton helybeli tanító tiszteletére emléktáblát avattunk, illetve hálát adtunk az egyházmegyei „Luther – Rózsa Táborközpont” kialakításáért. Az ünnepi istentiszteleten igét hirdetett Decmann Tibor lajoskomáromi evangélikus lelkész és itt került sor a „Józsa – leszármazottak” kezdeményezésére megvalósult emléktábla avatására. Megtiszteltek jelenlétükkel politikai és közéleti személyiségek: Pirtyák Zsolt Lajoskomárom polgármestere, Macher Pál ny. polgármester, Horea Petrut Sajónagyfalu polgármestere, Décsei Atilla az RMDSZ Beszterce – Naszód megyei szervezetének elnöke és Zoltán-Sipos Tímea ügyvezető elnök, Simion Hegyi Margit kolozsvári festőnő, Józsa leszármazott. Az ünnepség hangulatát művészi játékukkal emelték a lajoskomáromi és a cegőtelki fúvószenekarok.

Évről évre ez az esemény utal arra, hogy a gyökerek mennyire fontosak az egyéni tudat megélésében és fel kell hívni mindenki figyelmét a hagyományőrzés, a vallási és kulturális identitás ápolásának fontosságára, mert ez megmaradásunk záloga.

Köszönetet mondunk az RMDSZ – nek, valamint a Communitas Alapítványnak, hogy idén is támogatták programunkat.

Tóth Zoltán Csaba