„Szórvány a szórványért!” – Együttműködési megállapodást írtak alá Halmágyon

Komoly folyamat előzte meg a mai napra  (2021. július 19.) előkészített szerződés megkötését, melynek tárgya a szórvány közösség oktatási tevékenységének támogatása, a fiatal tanító és tanárjelöltek bevonásával.

Ahogyan azt Bandi Márta lelkész-pedagógus a mai találkozón elmondta, a COVID utáni újrakezdés közben, tulajdonképpen egy szükséghelyzetből született meg az az ötlet, hogy a Brassó megyei tömb pedagógusai támogassák a halmágyi közösséget olyan formában, hogy a nyarukból egy hetet önkéntesen a helyi, több éves hagyományra visszatekintő  gyermektáborra szánnak. Erre azért volt szükség, mert a nagytarcsai segítő, önkéntes csapat idén még nem tudta vállalni az utat, viszont a tábor megtartására idén kibővült formában van lehetőség. Az ötletet több telefonhívás követte, majd Szotyori Réka (RMPSZ Brassó Megyei elnök) és Székely Melinda (Zajzoni Rab István Elméleti Líceum igazgatója) közbenjárásával néhány nap leforgása alatt összeállt a tábor lebonyolításában résztvevő önkéntes csapat: három fő gyakorló pedagógus, két fő egyetemi képzésben részt vevő pedagógus-jelölt, valamint két további önkéntes személyében.

A fiatal tanító-, és tanárjelöltek szülőföldön tartása senkinek sem titkolt szándéka, ezért  ennek a felhívásnak, nem az egyszerisége volt a fő célja. A tábor szervezői igyekeztek egy olyan motivációs formát találni, ami hosszú távon is perspektívát kínál akár a jelentkező tanárjelölteknek, akár a szórványban élő, de magyarul jól beszélő gyermekek számára.  Az online megbeszélések közben megfogalmazódott az a szándék, hogy a résztvevő önkéntesek, de különösen is tanárjelöltek számára lehessen egy nyári gyakorlatról szóló hivatalos igazolást kiállítani, ami tulajdonképpen a kellemest a hasznossal köti össze, és rengeteg előnyt biztosít a programban résztvevő egyetemisták számára.

A programban fogadószervezetként résztvevő Egyházközség szívesen látja tanév közben is az önkénteseket, hiszen magyar oktatási intézmény nélkül kerülnek megrendezésre a gyermekek számára heti rendszerességgel a magyar-, és vallásórák, illetve a Jakó Dénes Tanműhely, és a naptárhoz igazodó egyszeri rendezvények is.

Az együttműködési megállapodást az önkéntesek jelenlétében a halmágyi gyülekezeti házban az RMPSZ Brassó Megyei Szervezete képviseletében Szotyori Réka, megyei elnök, a Halmágyi Evangélikus-Lutheránus Egyházközség nevében pedig Bandi Attila lelkipásztor írták alá.

A találkozó kiváló alkalmat biztosított a személyes találkozáson kívül, az augusztus 2-6. között, Halmágyon tartandó 5. Kincskereső Táborral kapcsolatos részletek megbeszélésére.

Isten áldása kísérje a közös munkát és benne részt vevők életét.